Starogard Gdański

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Odwiedzin

Historia

Muzeum Ziemi Kociewskiej zostało powołane do życia decyzją ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki dnia 10 września 1980 roku.  

            Swoją działalnością merytoryczną Muzeum objęło terytorium trzech powiatów: starogardzkiego, świeckiego i tczewskiego. Zabytki i pamiątki prezentowane są na wystawach stałych o charakterze historycznym, etnograficznym i archeologicznym, zlokalizowanych w Basztach: Narożnej i Gdańskiej oraz oddanym do użytku w 2001 roku nowym budynku administracyjnym Muzeum (ul. Boczna 2). W tym budynku oraz w Ratuszu Miejskim (ul. Rynek 1) prezentowane są wystawy czasowe.

Działalność merytoryczna Muzeum Ziemi Kociewskiej opiera się na trzech filarach: dziale archeologicznym, etnograficznym i historycznym. W tym ostatnim, wśród muzealiów można wyodrębnić następujące zbiory: archiwalia i druki, artystyczno-historyczne oraz fotograficzne.

Logo

Logo Muzeum Ziemi Kociewskiej stanowi ryt pochodzący z urny znalezionej w 1893 roku w miejscowości Grabowo. Naczynie to określane jest przez archeologów jako “popielnica twarzowa”, gdyż na jej powierzchni zaznaczone są elementy ludzkiej twarzy (oczy, usta, nos, uszy), co najprawdopodobniej miało symbolizować wizerunek osoby, której przepalone szczątki złożono w jej wnętrzu . Scena rysunkowa interpretowana jest jako “jazda zmarłego w zaświaty”. W przedstawieniu tym miejsce centralne zajmuje czterokołowy wóz, na którym jedzie człowiek trzymający w jednym ręku lejce, a w drugim olbrzymią, owalną tarczę. Wóz ciągnięty jest przez dwa konie w stronę “lasu”, czyli ornamentu wykonanego z pionowej jodełki. Obok wozu kroczą dwie postacie, a zanim jeszcze kolejna.

Nasze działania

Muzeum Ziemi Kociewskiej jest ośrodkiem działalności oświatowej, kulturalnej i wychowawczej. W ramach działalności edukacyjnej, prowadzimy muzealne lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu archeologii, historii i etnografii (ponad 40 tematów) oraz prelekcje, odczyty, wycieczki po mieście i pokazy dawnych form wytwarzania produktów regionalnych.

Niezwykle ważny jest kontakt z kociewskimi twórcami ludowymi, których prace prezentujemy na wystawach. W ramach możliwości wspieramy merytorycznie i finansowo plenery Twórców Ludowych organizowane przykładowo w Bytoni.

Muzeum chętnie włącza się, a także współorganizuje inne przedsięwzięcia kulturalne m.in. konferencje, targi, spotkania z autorami książek i filmów, gry terenowe czy kongresy. Corocznie uczestniczy w ogólnoeuropejskiej akcji pod nazwą Noc Muzeów. Bierze również udział w innych ogólnopolskich akcjach, jak chociażby Europejskie Dni Dziedzictwa czy 60+KULTURA.

Muzeum Ziemi Kociewskiej współpracuje również z muzeami i galeriami zarówno w kraju, jak i za granicą, wypożyczając z nich lub do nich eksponaty bądź całe wystawy.

Na płaszczyźnie lokalnej współpracuje z miejscowymi placówkami kulturalnymi, m.in.: Starogardzkim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną im. ks. Bernarda Sychty, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Domami Pomocy Społecznej, Osiedlowym Domem Kultury, Grodziskiem Owidz oraz szkołami
i przedszkolami.

Muzeum przybliża także kociewski region etnograficzny cudzoziemcom, poszukującym tutaj swoich korzeni, udzielając im fachowej pomocy w poszukiwaniu przodków. Pomaga także w pisaniu prac na każdym poziomie edukacji oraz przyjmuje zabytki archeologiczne z terenu całego Kociewia.

Z czeluści muzealnego magazynu

W mediach społecznościowych Muzeum można odnaleźć wiele ciekawych materiałów. W cyklu “Z czeluści muzealnego magazynu” podejrzeć można zabytki, które nie są prezentowane na wystawach stałych. W każdy wtorek o godzinie 18.00 odbywają się ciekawe prelekcje. W cyklu “Tajemnice Muzeum” obejrzeć można krótkie filmy opowiadające o konkretnym artefakcie lub zjawisku. W każdy czwartek Muzeum Ziemi Kociewskiej uczestniczy też w akcji #muzeumdoZOBACZENIA, w ramach której na profilach kilkunastu muzeów ukazują się w tym samym czasie materiały dotyczące konkretnej instytucji. Kolejnym ciekawym cyklem jest “Z dawnej prasy”, tam odnaleźć można informacje o wydarzeniach kulturalnych, zakładach przemysłowych, reklamy wybranych produktów, a nawet żarty sprzed wielu lat.

Sklepik

Na terenie Muzeum Ziemi Kociewskiej znajduje się również sklepik, w którym nabyć można książki, rzeźby, biżuterię i obrazy lokalnych artystów, magnesy, pocztówki oraz  inne gadżety (świece, mydełka, torby, długopisy).

           

Cennik

  • BILET NORMALNY - 6 zł
  • BILET ULGOWY - 3 zł
  • PRZEWODNIK PO MUZEUM - 10 zł /od grupy
  • PRZEWODNIK PO MIEŚCIE - 50 zł / od grupy
  • LEKCJA MUZEALNA - 50 zł / grupa do 35 osób

Linki

int(1129)