Opalenie

Neogotycki Kościół Luterański – Opalenie

Odwiedzin

Ruiny Kościoła

Niemal w centrum wsi Opalenie, za obecnie czynnym cmentarzem katolickim, znajduje się pamiątka po dawnych mieszkańcach wsi – neogotycki kościół luterański wraz z pozostałościami cmentarza. Teren jest ogrodzony i oficjalnie niedostępny, budynek po pożarze zdewastowany. Można jednak bez problemu podejść do samego kościoła i wejść na nieczynny cmentarz.

tekst: Stanisław Sierko | zdjęcia: Ziuta

int(14570)