Starogard Gdański

Pomnik Adama Mickiewicza-Starogard Gdański

Odwiedzin

Pomnik Adama Mickiewicza

ADAM MICKIEWICZ

Adam Mickiewicz urodzony 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zmarł 26 listopada 1855 w Konstantynopolu – jedne z najbardziej znanych polskich poetów, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.

Starogardzki Oddział Towarzystwa Literackiego

Miejscowe środowisko humanistyczne szczególnym zainteresowaniem darzyło wszelkie inicjatywy, które miały na celu odzwierciedlenie wzajemnych związków pisarzy i ludzi kultury z ziemią kociewsko-pomorską. Głębokie i żywe tradycje mickiewiczowskie na Pomorzu, by wspomnieć choćby istnienie w gimnazjach pomorskich organizacji filomackich pod nazw ą „Mickiewicz”, także głęboki kult wieszcza w tutejszym społeczeństwie, datujący się od pierwszej połowy X IX w. zadecydowały, że w stulecie śmierci poety zawiązał się komitet budowy pomnika A. Mickiewicza, uroczyście odsłoniętego w 1956 r. w Starogardzie Gd. Trzeba dodać, że pomnik dłuta zasłużonego rzeźbiarza pomorskiego, Ignacego Zelka z Torunia, był i nadal jest jedynym “sensu stricto” pomnikiem autora Pana Tadeusza na Pomorzu, jeśli nie w północnej Polsce pierwszym. Zbudowana w tym czasie szkoła-tysiąclatka otrzymała również imię A. Mickiewicza, tym imieniem nazwano także ulicę i osiedle mieszkaniowe, domków jednorodzinnych w Starogardzie Gd.

źródło:https://pl.wikipedia.org

int(10986)