Skarszewy

Rynek w Skarszewach

Odwiedzin

Skarszewski Rynek

Od wieków w każdym mieście najważniejszym miejscem jest rynek. Zazwyczaj podczas lokacji nowych miast właśnie w nawiązaniu do osi rynku projektowano nowe ulice. Tu także lokalizowano najważniejsze dla mieszkańców obiekty, jak siedzibę władz miejskich i miejską studnię. Podobnie w Skarszewach przez wieki rynek był centralnym placem, na którym odbywały się targi, zabawy, protesty i egzekucje. Wokół rynku stawiano także kamienice najbogatszych mieszkańców miasta i otwierano najlepsze sklepy.

Dom Wojewodów

Spośród mieszczańskich kamienic na szczególną uwagę zasługuje DOM WOJEWODÓW (Plac gen. Józefa Hallera 9), stanowił według tradycji własność Józefa Wybickiego lub jego wuja Michała Niskiego, będącego w XVIII w. podwojewodzim. Jest to okazały budynek wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu na ukształtowanym spadkiem terenu wysokim cokole mieszczącym piwnice sklepione beczkowo. Wewnątrz okazałej budowli zachowały się piwnice z klepkowymi sklepieniami.

Dom Pod Gutenbergiem

Także przy południowej pierzei rynku znajduje się DOM POD GUTENBERGIEM (Plac gen. Józefa Hallera 13), który pochodzi z II połowy XIX wieku. Jest to budynek piętrowy z niska kondygnacja strychowa. W barokowej elewacji umieszczono medalion przedstawiający prawdopodobnie ojca drukarstwa Gutenberga, nad oknem pełnoplastyczna główka kobieca. Okna są obwiedzione opaskami wklęsłowypukłymi, z boków z motywami roślinnymi. Na piętrze znajduje się balkon z ażurową balustradą. W budynku przez lata mieściła się drukarnia Dziennika Skarszewskiego.

Ratusz miejski

W ciągu kamienic przy południowo-zachodnim narożniku wznosi się XVIII-wieczny RATUSZ MIEJSKI. Jest to jeden z najstarszych obiektów w mieście bowiem przetrwał on pożary w latach 1709 i 1712. Domy nr 14 i 15 zostały pobudowane zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku pod wspólnym dachem – dom nr 15 stanowił w XIX wieku siedzibę władz miejskich. Dach ratusza zwieńczony był wówczas drewniana wieżyczką z zegarem.

int(793)