Tczew

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Odwiedzin

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności, mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie:

 • upowszechniania wiedzy o Tczewie i regionie kociewskim,
 • szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego,
 • przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego,
 • rozwoju demokratyzacji życia społecznego,
 • kształtowania właściwych wzorców obywatelskich,
 • rozwoju samorządności terytorialnej,
 • rozwoju gospodarczego regionu,
 • innych aspektów życia, służących dobru regionu i jego mieszkańców,
 • przeciwdziałania negatywnym zjawiskom różnych dziedzin życia miasta i regionu,
 • upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania

 • promowanie miasta Tczewa i regionu kociewskiego poprzez inicjatywy kulturalne i wydawnicze,
 • publikowanie okolicznościowych wydawnictw związanych z Tczewem i regionem,
 • udział w przygotowaniach do Kongresów Kociewskich, zwłaszcza w zakresie oceny realizacji ich uchwał,
 • współdecydowanie o rozwoju Tczewa i powiatu tczewskiego poprzez udział członków Towarzystwa w organach samorządów terytorialnych,
 • realizacja zadania publicznego (od 2008 r.) tj. Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach konkursowych (recytacja, juwenilia literackie, plastyka, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne),
 • organizacja niekomercyjnych spotkań słowno-muzycznych, pn. Podwieczorek przy mikrofonie, prezentujących mieszkańcom Tczewa i powiatu utalentowanych młodych twórców,
 • współorganizowanie z MOPS cyklicznych Festynów Przyjaźni pn. Tacy Sami na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi,
 • organizowanie cyklicznych różnych form prezentacji ludzi, którzy swą postawą i działalnością dobrze służą lub służyli „małej ojczyźnie” (Wieczory szczerości, Ludzie z pasją, Tczewscy twórcy, Tczewskie Zaduszki, Sylwetki miłośników ziemi tczewskiej),
 • zacieśnianie kontaktów ze środowiskiem wiejskim (udział w imprezach integracyjnych, zebraniach, prezentowanie kół gospodyń wiejskich mieszkańcom Tczewa i regionu pn. Jesteśmy z Ziemi Tczewskiej.
int(24401)