Starogard Gdański

Towarzystwo Miłośników Ziemii Kociewskiej

Odwiedzin

O nas

Istotną formą działalności TMZK od początku istnienia jest działalność wydawnicza. Wydano dziesiątki publikacji o ludziach i zdarzeniach, legendy i wiersze, opracowania przybliżające historię najdawniejszą i najnowszą. I wreszcie wydawanie od kwietnia 1995 roku do 2000 roku własnego pisma „Zapiski Kociewskie” nawiązującego tytułem do pozycji wydanej przez Zrzeszenie Kociewskie w 1957 roku.

Towarzystwo przez wszystkie lata istnienia starało się w doceniać ludzi, którzy przez swą działalnością przyczyniali się do wzbogacenia kultury regionu. Na wniosek TMZK przez kilkanaście lat władze miejskie przyznawały nagrody dla twórców i działaczy kulturalno-oświatowych.

Nasza Historia

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej powstało 23 czerwca 1973 roku. Skupia grupę aktywnych społecznie ludzi zainteresowanych tym, co ich otacza – regionem, jego historią i dniem dzisiejszym, gwarą i kulturą.

Przez lata na liście członków TMZK widniały nazwiska ludzi popularyzujących tradycje i kulturę Kociewia – muzycy i poeci, malarze, bibliotekarze i nauczyciele. Członkowie Towarzystwa penetrowali archiwa państwowe i kościelne szukając informacji z historii miast i wsi regionu. Grupa fotografów reprodukowała stare dokumenty i fotografie, dokumentowała zmieniające się miasta i wydarzenia kulturalne. Materialnym odzwierciedleniem tych działań były inicjatywy i prace przy powstawaniu tablic dla upamiętnienia wydarzeń historycznych i ludzi walczących, ginących za wolność, za Polskę.

Praca na rzecz Kociewia

Do sukcesów ostatnich lat możemy zaliczyć I, II i III Kongres Kociewski. Kongresy te podjęły próbę podsumowania dorobku kulturalnego regionu, a także w swych uchwałach określiły zadania dla ruchów regionalnych w rozwijaniu kultury Kociewia. Podkreśliły rangę edukacji regionalnej, upowszechniającej wiedzę o regionie głównie wśród młodzieży. Zadania te TMZK stawiało sobie i realizowało od początku swego istnienie.

Wspomnieć należy również, że na jubileusz 25-lecia Towarzystwo otrzymało od władz miasta wyremontowany lokal na Archiwum Kociewskie. Lokal ten służy gromadzeniu zbiorów związanych z naszym regionem, a także jest siedzibą Towarzystwa, miejscem spotkań członków, jak również punktem informacyjnym dla osób interesujących się historią i kulturą regionu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej przez lata wytrwale realizowało zadania określone w statucie. Społeczna praca jego członków dla dobra regionu na trwale zapisana została w historię Starogardu Gdańskiego i Kociewia.

Dane rejestrowe

  • Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe
  • KRS: 0000089507
  • REGON: 19139597
  • NIP: 592-19-55-400
  • Rok powstania: 2002
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
int(23195)