Starogard Gdański

Willa Goldfarba

Odwiedzin

Willa Goldfarba

Wybudowana ok. 1890 roku willa rodziny przemysłowca Ariego Goldfarba, właściciela fabryki wyrobów tytoniowych. Niestety, przebudowy znacznie zmieniły kształt budynku, przez co zatracił swój charakter, ale w zachowanych nielicznych detalach wciąż można dostrzec ślad dawnego piękna.

Linki

int(35345)