IX Turnieju Łuczniczego o Nagrodę Łowczego Grodziska Owidz

Odwiedzin

Opis wydarzenia

Gdzie i Kiedy

📅 3-4 Sierpnia 2024

⌚12:00, 3 sierpnia – 18:00, 4 sierpnia

📌Grodzisko Owidz

Regulamin IX Turnieju Łuczniczego o Nagrodę Łowczego Grodziska Owidz

Rejestracja

 • Zgłoszenia przyjmowane są od 03.06.2024 r. do 21.07.2024 r., do godziny 23:59 lub do zapełnienia listy startowej (maks. 60 osób).
 • Zapisy wyłącznie metodą elektroniczną poprzez podany link do formularza zgłoszeniowego.
 • Wciągnięcie na listę startową nastąpi dopiero po uiszczeniu opłaty startowej.

Opłata Startowa

 • Opłata: 80 zł za dwa dni turnieju.
 • Wpłatę należy dokonać na rachunek:
  71 1140 2004 0000 3202 4253 7011 (Marcin Olżynski)
  W tytule wpisując “imię i nazwisko – opłata za IX Turniej Łuczniczy o Nagrodę Łowczego Grodziska Owidz”.
 • Zwrot wpisowego możliwy jest przy wycofaniu się przed 21.07.2024 r.

Miejsce Turnieju

 • Grodzisko Owidz oraz tereny z nim sąsiadujące.

Czas Trwania Turnieju

 • Turniej dwudniowy.
 • Sobota: strzelanie od godz. 12:00 (potwierdzenie przybycia, weryfikacja sprzętu, podział na grupy od godz. 11:00).
 • Niedziela: strzelanie od godz. 10:00.

Warunki Uczestnictwa

 • Turniej otwarty – każdy może wziąć udział po zapisaniu się.
 • Każdy uczestnik musi posiadać łuk i komplet przynajmniej sześciu strzał.
 • Strój średniowieczny nie jest wymagany.

Kategorie Turniejowe

 • Łuk tradycyjny: mężczyźni, kobiety.
 • Łuk hunter: mężczyźni, kobiety.
 • Barebow: mężczyźni, kobiety.
 • Kategoria junior (do 16 lat), bez podziału na kategorię sprzętową.

Wymagania Odnośnie Sprzętu

 1. Łuk tradycyjny:
  • Łuki tradycyjne i historyczne, majdan obustronnie symetryczny, bez centershota.
  • Strzały: drewniane, lotki naturalne, grot toczony.
 2. Hunter:
  • Łuki z półką, wcięciem itp., majdan drewniany.
  • Strzały: dowolne, lotki dowolne, grot tarczowy.
 3. Barebow:
  • Majdan dowolny, bez celowników, stabilizatorów, kisserów i klickerów.
  • Strzały: dowolne, ale wszystkie tej samej marki, spinie, długości i wagi grotu.

Przebieg Turnieju

 • Dzień pierwszy: Runda 3D – trasa z 14 stanowiskami z figurami 3D, dwukrotne przejście trasy, maks. trzy strzały do celu.
 • Dzień drugi: Runda Field – trasa z 14 tarczami Field, dwukrotne przejście trasy, trzy strzały.
 • Suma punktów z obu rund wyłoni zwycięzców.

Postanowienia Ogólne

 • Strzały muszą pozostać w celu, by być zaliczone.
 • Odlicza się punkty za oddanie większej liczby strzałów.
 • Punkty zalicza się na korzyść uczestnika przy wątpliwościach.
 • Strzelanie poza kolejnością niedozwolone.
 • Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia Główny, od jego decyzji nie ma odwołania.

Postanowienia Końcowe

 • Organizator nie zapewnia wyżywienia ani noclegu.
 • Turniej na własne ryzyko, bez ubezpieczenia od wypadków.
 • Uczestnicy zgadzają się na utrwalanie i przetwarzanie ich wizerunku w celach promocyjnych.
 • Udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu.