Lalkowy

Kościół parafialny pw. Św. Barbary – Lalkowy

Odwiedzin

Kościół parafialny pw. Św. Trójcy

HISTORIA

Kościół św. Barbary wybudowany został w drugiej połowie XIV wieku, a pierwsza informacja o funkcjonowaniu parafii pojawiła się w 1398 roku. W 1862 roku wnętrze, dachy i koronę murów wieży zniszczył pożar. Kościół odbudowano w latach 1863-1866. Zrekonstruowano wówczas szczyty schodkowe wieży, stropy, wzniesiono kruchtę południową i zakupiono większość wyposażenia. W 1868 roku odbyła się powtórna konsekracja kościoła.

ARCHITEKTURA

Jest to kościół gotycki, jednonawowy z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Od zachodu znajduje się wyniosła, kwadratowa w planie wieża. Korpus jest nieco wyższy od prezbiterium, oba zakończone są od wschodu szczytami i przykryte dwuspadowymi dachami. Okna w większości są wąskie, zwieńczone ostrołukiem. Na południowej elewacji korpusu znajdują się cztery wąskie blendy. Na elewacjach wschodnich korpusu i prezbiterium szczyty są rozczłonkowane prostokątnymi lizenami przechodzącymi w sterczyny. Ściana prezbiterium wzmocniona jest dodatkowo dwiema przyporami.

Źródło:https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/lalkowy/

int(10256)