Kościelna Jania

Kościół parafialny pw. Św. Trójcy – Kościelna Jania

Odwiedzin

Kościół parafialny pw. Św. Trójcy

HISTORIA PARAFII

Parafia została założona prawdopodobnie ok. 1300 roku, przez miejscowych właściciele dla swoich obszernych majątków. Pochodzi z pierwszych czasów chrześcijaństwa w Polsce. Kościół zbudował Piotr Kostka, późniejszy podkomorzy malborski i chełmiński. 7 sierpnia 1633 roku konsekracji kościoła dokonał biskup włocławski Łubieński, od tego momentu kościół był pod wezwaniem Trójcy Świętej, wcześniej pod wezwanie św. Mikołaja. Dlatego też uroczystości odpustowe odbywały się w niedziele Trójcy św. oraz w dzień św. Mikołaja.

INFORMACJE O PARAFII

Jeśli chodzi o zabytki kościoła to możemy tutaj wymienić m.in. kropelnicę starożytną o 6 żebrach, dzwon z napisem w gotyckich minuskałach „Ave Maria gratia plena” oraz tablicę pamiątkową Piotra Kostki, fundatora kościoła.

 Na dzień dzisiejszy parafia liczy 926 wiernych. Miejscowości należące do parafii to: Bobrowiec Wyb., Długolas, Grabowiec, Stara Jania, Stara Jania Wyb., Wyb. Kopytkowa, Wyb. Leśnej Jani, Leśna Jania.

Proboszczem parafii od 2014 roku jest ks. dr Krzysztof Koch, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie oraz wykładowca w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Źródło:https://parafiasmetowo.pl

int(10238)