Kokoszkowy

Kościół Rzymsko-katolicki Pw. Św. Barbary w Kokoszkowych

Odwiedzin

Kościół Rzymsko-katolicki Pw. Św. Barbary

Architektura

Kościół został wybudowany w stylu gotyckim w pierwszej połowie XIV wieku w miejsce starszej, drewnianej świątyni. W gmachu znajdują się najstarsze na Kociewiu mechaniczne organy pochodzące z 1848 roku. Wewnątrz świątyni odkryto cztery fragmenty średniowiecznych i renesansowych fresków. Jeden z nich tzw. zacheuszek, czyli czerwony krzyż przypomina o obecności na tych ziemiach Joannitów.

Historia parafii

Parafia została założona przez Zakon Rycerski Joannitów sprowadzonych do Starogardu Gd. przez władającego Pomorzem księcia świeckiego Grzymisława, wyłączając ją z parafii starogardzkiej. Utworzenie parafii p.w. św. Barbary w Kokoszkowach, określanej w średniowieczu nazwą Hennewald nastąpiło przed rokiem 1305 kiedy to Joannici odsprzedali swoje starogardzkie posiadłości krzyżakom.

W latach 1653-1827 z nadania króla Jana Kazimierza patronat nad parafią sprawowali tczewscy dominikanie. Wraz z przeniesieniem stolicy diecezji chełmińskiej do Pelplina, parafię w roku 1827 przekazano biskupom pelplińskim.

Historia kościoła

Wzniesienie gotyckiej kamienno-ceglanej świątyni nastąpiło już w XIII w. W późniejszym czasie od strony zachodniej dobudowano drewnianą wieżę. Kościół zachował się w niezmienionym kształcie od XIV w., co klasyfikuje go do grona jednego z najstarszych kościołów na Kociewiu. Na uwagę zasługuje także najbliższe otoczenie kościoła, które zachowało pierwotny klimat z charakterystycznym jak na XIV w., cmentarzem i starodrzewem.

Źródło:https://parafiakokoszkowy.pl

int(2605)