Krępki

Miejsce pochówku 14 żołnierzy francuskich w 1807 r

Odwiedzin

Pamiętamy

Niewiele pozostało miejsc i pamiątek po dziesiątkach tysięcy żołnierzy Wielkiej Armii poległych i zmarłych na terenie Polski podczas kampanii z lat 1806 – 1807 i 1812 -1813. Pamięć o nich przetrwała jednak wśród niektórych lokalnych społeczności, i to często wbrew działaniom władz komunistycznych. W wiosce Krępki leżącej w sercu Borów Tucholskich mieszkańcy zachowali pamięć o 14 francuskich żołnierzach Jacy w 1807 r. zostali pochowani w pobliżu ich domów.

W środku Borów Tucholskich

Krępki (Krampka) to niewielka wioska znajdująca się w lasach nieopodal Ocypla. Tuż za wioską niedaleko wiaduktu nad zamkniętą linią kolejową do Skórcza stoi przy leśnej drodze do Ocypla metalowy krzyż z tabliczka upamiętniającą pochówek 14 żołnierzy francuskich z 1807 r.

W miejscu tym jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowały się osobne groby z krzyżami otoczonymi ogrodzeniem.

Były groby i ich nie ma

Dbali o nie mieszkańcy Krępek, aż do  przełomu lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to na polecenie lokalnych władz cmentarzyk został zniwelowany, a na jego miejsce posadzono las.

Pamięć o tych grobach przetrwała jednak u jednej ze starszych mieszkanek tej wioski pani Frugalskiej. Opowiedziała ona tę historię panu Maciejowi Łobodzkiemu, który zaczął poszukiwania informacji nt. dokładniejszej lokalizacji grobów poległych francuzów. Udało mu się dotrzeć do robotników leśnych którzy sadzili tam las i którzy zeznali, że w pobliżu grobów specjalnie posadzili brzozy. Dzięki temu oraz wspomnieniom starszych mieszkańców Krępek udało się w przybliżeniu zlokalizować miejsce pochówku.

Ocalić od zapomnienia

Po uzyskaniu zezwolenia od obecnego właściciela gruntu Agencji Własności Nieruchomości Skarbu Państwa p. Łobodzki w 2003 r. postawił na własny koszt metalowy krzyż z informacyjną tabliczką. Niewiele niestety wiadomo samych pochowanych tam żołnierzach, bo informacje na temat ich narodowości, czasu kiedy zmarli bądź zginęli pochodzi z przekazów ustnych od starszych mieszkańców Krępek.

Niemniej informacja ta wydaje się być wiarygodna w świetle podania jakie W 1922 roku ks. dr Antoni Liedtke i ks. dr Romuald Frydrychowicz zamieścili w publikacji pt. „Podanie ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleońskich po większej części zebrane przez uczniów kolegium Marianum w Pelplinie“.

Znalazł się tam (str 23-24) następujący przekaz:
Wioska Krampka lub Krępki leży nad Czarną Wodą w powiecie starogardzkim na północ od  Ocypla. Tam widać resztki starego muru, na którym jest francuski napis wyryty pochodzący z czasów wojen napoleońskich, a opiewający, że gdyby Francuzi jeszcze raz mieli tu przybyć, to tutejsi mieszkańcy nie potrzebowaliby się niczego z ich strony obawiać, bo ich tak dobrze przyjęli”.

Dziś nie ma śladu po owym murze, ani po napisie. Również obecni mieszkańcy nie pamiętają aby takowy istniał. Być może więc został on zniszczony w trakcie ostatniej wojny, albo też w opowiadaniu tym mowa jest o napisach które znajdowały się niegdyś przy grobach żołnierzy. Dobrze jednak, że dzięki trosce współczesnych mieszkańców tej wioski pamięć o nich nie zaginęła wraz z zdewastowanymi grobami.

int(1439)