Nowa Wieś Rzeczna

Rozlewisko Wierzycy

Odwiedzin

Rozlewisko Wierzycy

W Nowej Wsi, niedaleko Starogardu w 2012 roku na rzece Wierzycy zbudowano małą bezobsługową elektrownię wodną. W wyniku tego przed elektrownią na przestrzeni kilku kilometrów utworzyło się naturalne rozlewisko wodne, które natychmiast zostało zasiedlone przez wiele gatunków ptaków. Dzikie ptactwo, drzewa rosnące po środku rozlewiska, tworzą niezapomniany klimat. Do rozlewiska można dojechać polną drogą od strony Nowej Wsi.

int(3493)