Wda

Symboliczny grób ofiar terroru hitlerowskiego

Odwiedzin

Miejsce Pamięci

W tym miejscu 20 października 1944 roku zostali rozstrzelani mieszkańcy Krępki: Aniela Słowik-Urban i jej syn Stanisław Urban. Zostali zabici za udzielaną pomoc partyzantom z „Gryfa Pomorskiego” Egzekucji dokonał szef policji niemieckiej z Wdy – Wilhelm Ruge. Pochodzący z Hamburga W. Ruge „sławił się” również innymi aktami terroru również wobec Polaków mieszkających na terenie gminy.

Ciała matki i syna spoczywają na cmentarzu parafialnym we Wdzie, natomiast w tym miejscu stoi symboliczny nagrobek postawiony 9 maja 1985 roku.

Jak tu trafić

Nie jest to łatwe. Mapy google niezbyt dokładnie pokazują ten rejon Borów Tucholskich. Znacznie lepiej leśne dukty widać na mapach satelitarnych. Miejsce znajduje się w lesie między Wdą a Ocyplem, niedaleko tzw. „żydowskiej laniji”. Tak gwarowo kociewiacy nazywali drogę, którą żydowscy kupcy wywozili drzewo z lasu.

Idąc żydowską laniją od strony Wdy w kierunku Ocypla przy drodze po prawej został położony kamień, który wskazuje miejsce gdzie należy wejść kilkanaście metrów w las, aby znaleźć pomnik.

tekst: Mieczysław Cichon

int(23839)