Starogard Gdański

Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim

Odwiedzin

Centrum Organizacji Pozarządowych

Wspieramy organizacje pozarządowe z terenu powiatu starogardzkiego poprzez:

  • helpCOP – pomoc – doradztwo merytoryczne, księgowe i mobilne w formie konsultacji formalno-prawnych, organizacyjnych i zarządczych, konsultacje księgowe, prowadzenie księgowości wybranym organizacjom), doradztwo mobilne;
  • eduCOP – edukacja – szkolenia według potrzeb zgłaszanych przez organizacje;
  • infoCOP – informacja – działania informacyjne, badawcze i promocyjne – promujemy działania lokalnych NGO;
  • orgCOP – organizacja – działania organizacyjne, tzn. udostępnianie przestrzeni COP, zapewnienie stanowiska i oprogramowania do prowadzenia księgowości, udostępnianie innego sprzętu;
  • kooCOP – kooperacja – działania networkingowe, tzn. współorganizacja konferencji, seminariów i forów, reprezentowanie sektora na wydarzeniach ogólnopolskich.
REKLAMA