Lubichowo

Cmentarz Ewangelicki w Lubichowie

Odwiedzin

Cmentarz Ewangelicki w Lubichowie

To najbardziej uporządkowany i najlepiej oznakowany cmentarz ewangelicki na terenie gminy Lubichowo. Jest to zasługa pani Iwony Lasoty oraz Justyny Kacała – nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Lubichowie, które w 2007 roku razem z uczniami szóstej klasy przyszły uporządkować ten cmentarz. Dzięki pomocy  Urzędu Gminy oraz Nadleśnictwa w Lubichowie posadzono tuje i uporządkowano groby.

Groby oznaczono, jest ich tutaj 31.  Tylko nieliczne nagrobki zachowały się w dobrym stanie. Można na nich odczytać nazwiska i daty urodzenia i śmierci.

W 2011 r. przy wejściu na cmentarz postawiono upamiętniający obelisk.

Historia cmentarza

Ten cmentarz ewangelicki powstał w drugiej połowie XIX wieku W tym czasie w Lubichowie mieszkało sporo ewangelików. Wg spisu z 1883 r.  W Lubichowie mieszkało 742 katolików, 249 ewangelików i 16 żydow. Na cmentarzu, oprócz ewangelików z Lubichowa chowano także ewangelików z Bietowa – miejscowości w której w 1885 roku mieszkało więcej ewangelików niż katolików.

Cmentarz zaczął umierać gdy w 1920 r. tereny te wróciły do Polski. W tym okresie większość ewangelików zaczęła wyjeżdżać.

Wg spisu ludności z 1921 r. w Lubichowie mieszkało już 1680 Polaków i tylko 50 Niemców. W latach międzywojennych chowano na cmentarzu coraz mniej osób i powolutku cmentarz zamierał. W 1945 r. ostatni ewangelicy wyjeżdżają z Lubiechowa i od tego czasu nikt już nie został na tym cmentarzu pochowany.

Tekst i opracowanie: Mieczysław Cichon

Wideo

int(24202)