Łążek

Miejsce pamięci Łążek

Odwiedzin

Miejsce pamięci zamordowania braci Łojewskich

Piece w czasie okupacji pozostały siedzibą gminy, czyli jak to określali Niemcy siedzibą władz okręgu, a jej niemiecka nazwa brzmiała Amtsbezirk Ofen. Władzę w gminie Piece objął komisarz Urlich Karpenkell. Trudno powiedzieć, czy był on tylko komisarzem na czas 21 pierwszych dni wojennych, czy też sprawował władzę dłużej, gdyż inne informacje jako niemieckiego wójta wymieniają Brandta, właściciela tartaku.

Natychmiast po zajęciu gminy przez Niemców, do działań przystąpił miejscowy Selbstschutz, a pierwszymi śmiertelnymi ofiarami ich działania byli bracia Łojewscy.

int(4662)