Okoniny

Pomnik Juliana Ziuziakowskiego

Odwiedzin

Pomnik Juliana Ziuziakowskiego

“Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju. A choć ich życia płomień zgasł, To myśli o nich są przecież w nas.”
Cyt. Maria Czerkawska – “Zaduszki”

Pomnik zamordowanego leśniczego Juliana Ziuziakowskiego przez kłusownika dn. 20.08.1925r.

int(4668)