Wiosło Duże

Ścieżka przyrodnicza Wiosło Małe

Odwiedzin

Rezerwat Wiosło Małe

Rezerwat Wiosło Małe został utworzony w roku 1965. Jego powierzchnia wynosi 21,88 ha i jest położony jest w Leśnictwo Dębiny, Został utworzony dla ochrony rzadkich gatunków stepowo-leśnych, które wypierane są przez roślinność krzewiastą i drzewiastą oraz inną roślinność zielną.

W trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2012 roku stwierdzono występowanie na terenie rezerwatu 144 gatunków roślin naczyniowych, w tym 5 objętych ochroną ścisłą.

Teren rezerwatu od dawna zaliczany był do najbardziej interesujących fragmentów leśnych na Pomorzu Zachodnim. Już w 1926 roku botanik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, Adam Wodziczko zaproponował utworzenie na stromej skarpie wiślanej rezerwatu, który stanowiłby formę unikalnych zbiorowisk leśnych oraz ciepłolubnych elementów flory.

Ścieżka Przyrodnicza Wiosło Małe

Na terenie rezerwatu 2019 roku rozpoczęto budowę infrastruktury turystycznej – przygotowano ścieżkę dydaktyczną, która pozwala turystom na spacer po tym terenie.

Zwiedzanie

Aby odwiedzić Wiosło Małe, najlepiej dojechać tu od strony miejscowości Opalenie. Auto zostawiamy na specjalnie przygotowanym parkingu. Następnie, zgodnie z oznaczeniami wyruszamy na kilku kilometrowy spacer. Docieramy do skarpy, gdzie w dole możemy podziwiać płynącą Wisłę. Kierując się w lewą stronę ścieżki docieramy do Pomnika przyrody – wieluwiekową lipę. Idąc w drugą stronę, docieramy do obeliska Gotlieba Schmidta.

Gottlieb Schmidt

Tajny radca królewski, projektant regulacji odcinka dolnej Wisły. W okresie od 1 stycznia 1829 do 1 kwietnia 1881 pracował w Kwidzynie przy projektowaniu i wykonywaniu obwałowań i zabezpieczeń Wisły przed powodziami.
Odcinek Wisły przy którym sie znajdujemy został solidnie uregulowany i zabezpieczony w XIX wieku. Zajmowali się tym pruscy inspektorzy budowlani rezydujący w kwidzyńskiej Rejencji: inspektor wałowy F.A.Cochius , kontynuator jego pracy Severin, a głównie projektant przedsięwzięcia Tajny Radca Rządu Pruskiego Gottlieb Schmidt (ur. 22 kwietnia 1800 r. w Kwidzynie) urzędujący w Marienwerder w latach 1829 – 1881.
Robota została wykonana tak solidnie, ze w czasie katastrofalnej powodzi w marcu 1888 roku główny nurt Wisły bezpiecznie przelał się między wałami na terenie rejencji, a potem wlał się do Nogatu (jeszcze nie było śluzy w Białej Górze ani przekopu Wisły) i zalał całe Żuławy Elbląskie aż po Zalew Wiślany, północne Żuławy Gdańskie i samo miasto. Tzw. cofka spowodowała zalanie części Malborka a nawet Ryjewa (do ul.Grunwaldzkiej).
W uznaniu zasług Gottlieba Schmidta , jego wiedzy i pracowitości postawiono mu obelisk w Widlicach, którego pozostałości możemy obejrzeć.
Pomnik ten został najpierw wstępnie zdemolowany, gdy w 1938 roku grupa polskich elewów Szkoły Policyjnej będących na biwaku w Opaleniu zerwała 6-ciometrowy granitowy ostrosłup obelisku, a dalsze postępy demolki nastąpiły już po 1945 roku.

Jeśli podoba Wam się rezerwat Wiosło Małe ze swoją ścieżką przyrodniczą, koniecznie odwiedźcie położony w pobliżu rezerwat Wiosło Duże.

int(6619)