Nowe

Zamek Krzyżacki w Nowem

Odwiedzin

Zamek Krzyżacki

Został zbudowany w połowie XIV wieku przez zakon krzyżacki na miejscu pomorskiego kasztelu. Został mocno zdewastowany podczas wojen szwedzkich. Po I rozbiorze, w 1787 w znacznym stopniu rozebrany przez władze pruskie a zachowane skrzydło główne przekształcono w zbór ewangelicki. Potem było magazynem i remizą.

Centrum Kultury “Zamek”

W końcu lat 70. XX wieku rozpoczęto jego adaptację na obiekt upowszechniania kultury, zakończoną w 1992 roku. Obecnie siedziba Centrum Kultury “Zamek”.

int(26387)