Miejski Ośrodek Kultury Pelplin

Odwiedzin

MOK Pelplin

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką.

Nasze Cele

Cele Ośrodka realizowane są przez organizację imprez kulturalnych, w tym festynów, koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, jarmarków, spektakli i innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i miedzynarodowym.

Współpraca

Ośrodek współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Centrum Informacji, szkołami i innymi placówkami oświatowymi na terenie Gminy Pelplin oraz agencjami artystycznymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kultury.

Nasza Stała Oferta

Obecnie Ośrodek Kultury prowadzi stałe zajęcia:

 • pracownię plastyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zajęcia haftu i szydełkowania
 • szkołę tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • szkołę tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży
 • aerobic dance
 • zajęcia muzyczne
 • warsztaty wokalne
 • orkiestrę dętą
 • koło teatralne
 • zespół folklorystyczny
 • zespoły muzyczne (młodzieżowe)
int(28747)