Smolniki

Mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego

Odwiedzin

Mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego

W tym miejscu spoczywa 9 osób rozstrzelanych przez Niemców 19 grudnia 1944 roku, za pomoc udzielaną partyzantom z „Gryfa Pomorskiego”.

Wszystkie te osoby pochodziły z terenu Gminy Osiek, z Wierzbin, Markociła i Przewodnika. Zostały przewiezione w te miejsce i rozstrzelane. Szczególnie ciężki los spotkał rodzinę Filbrandt z Wierzbin. Z tej rodziny życie straciły: matka i jej 4 dzieci w wieku odpowiednio: 22, 17, 15 i 13 lat. Grób znajduje się około 1 km za Smolnikami przy drodze do Wierzbin.

tekst: Mieczysław Cichon

Video

int(23787)