Pelplin

Muzeum Diecezjalne im bpa. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie

Odwiedzin

MUZEUM DIECEZJALNE W PELPLINIE

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie to jedno z najważniejszych muzeów sakralnych w Polsce. Znajduje się ono w kompleksie katedry pelplińskiej i posiada bogatą kolekcję sztuki sakralnej, obejmującą m.in. dzieła malarstwa, rzeźby, tkaniny oraz zabytkowe księgi i rękopisy. Muzeum prezentuje historię diecezji chełmińskiej oraz kulturę i sztukę z nią związaną. Zwiedzający mogą podziwiać unikatowe eksponaty, które ilustrują dawne tradycje i obrzędy religijne. Muzeum Diecezjalne w Pelplinie jest ważnym miejscem dla miłośników sztuki i historii, a także dla osób poszukujących duchowej refleksji.

Muzeum dysponuje najbardziej reprezentatywnym zbiorem rzeźby gotyckiej Pomorza.

Zwiedzanie

Zwiedzanie zaczynamy od piętra, gdzie w trzech salach zgromadzono przykłady sztuki gotyckiej lat 1300-1400, lat 1400-1500. Drobne wyjątki w tym układzie są podyktowane względami wystawienniczymi.

int(38051)