Cross Duathlon Pelplin 2022 – Bielawki

Odwiedzin

Opis wydarzenia

TERMIN I MIEJSCE:
Impreza odbędzie się dnia 23.10.2022 r. (niedziela) o godzinie 11:00. Start/meta oraz biuro zawodów będzie zlokalizowane w na terenie leśniczówki w Bielawkach.

TRASA
Trasa biegowa i rowerowa będą oznakowane przez tablice i zabezpieczone taśmami. Zawody odbędą się na trasie biegowej (pętla 2,5 kilometra) oraz trasie rowerowej (pętla 10 kilometrów).W pierwszej kolejności uczestnicy pokonują dwukrotnie trasę biegową (2 x 2,5 km), następnie dwukrotnie trasę rowerową (2 x 10 km). Na zakończenie uczestnicy ponownie pokonają trasę biegową (1 x 2,5 km).

PROGRAM IMPREZY
9:00 Otwarcie biura zawodów
11:00 Start Cross Duathlonu Pelplin
13:30 Dekoracja
14:00 Zakończenie imprezy


KLASYFIKACJE

W Cross Duathlonie Pelplin prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1) klasyfikacja OPEN mężczyzn;
2) klasyfikacja OPEN kobiet;
3) Klasyfikacja mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin mężczyzn i kobiet
4) Klasyfikacja sztafet (bez podziału na płeć)
5) klasyfikacje wiekowe mężczyzn i kobiet:
Kobiety:
do 29 lat
30 – 39 lat
40 lat i więcej

Mężczyźni:
do 29 lat
od 30 do 39
od 30 do 39
od 40 do 49
50 lat i więcej